Jak do nas dojechać
tel.  12 425-64-65
fax. 12 655-93-11
NIP 679- 21-01-977
  Informacje
Tutaj jesteś  Historia
  Statut MDDPS
  Nasze placówki
  Schemat organizac.
  Kontakt

   Nabór pracowników
  Przetargi
Biuletyn Informacji Publicznej

  Galeria
  Wydarzenia
  Napisz do nas
  e-mail admin

  Stowarzyszenie PLSiN

Historia MDDPS


Na podstawie Uchwały nr XL/385/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 10.01.1996 r. w sprawie reorganizacji Miejskich Dziennych Domów Pomocy Społecznej w Krakowie oraz reorganizacji Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Socius", utworzono zakład budżetowy Miasta Krakowa - "Miejskie Dzienne Domy Pomocy Społecznej w Krakowie" w skład których weszło 5 placówek zlokalizowanych na terenie Miasta Krakowa.

Uchwałą nr XL IV/343/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 23.02.2000 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego z dniem 1 stycznia 2000 r., Miejskie Dzienne Domy Pomocy Społecznej w Krakowie zostały przekształcone w jednostkę budżetową miasta na prawach powiatu Kraków.

Na podstawie Uchwały nr CXIII/1132/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 czerwca 2006r. wprowadzającej nowe statuty jednostek pomocy społecznej MDDPS posiada nową nazwę "Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej" w Krakowie ul. Jana Sas-Zubrzyckiego 10.
Siedziba Dyrekcji, administracji Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krakowie znajduje się przy ul. Jana Sas-Zubrzyckiego 10.

Na podstawie Uchwały nr LXXIX/1017/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 sierpnia 2009 r. został wprowadzony nowy Statut MDDPS z nazwą i siedzibą:
Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy os. Szkolnym 20 31-977 Kraków

Dyrektorem Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krakowie jest inż. Antoni Wiatr.

Aktualnie funkcjonuje w ramach Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krakowie 12 placówek, w tym sześć Domów z pełnym zakresem świadczeń i sześć Klubów Seniora, które są filiami Domów.

W roku 1996 pomocą MDDPS objętych było 350 uczestników (użytkowników). Obecnie z pomocy MDDPS korzysta 1310-1330 osób.
©Copyright 2006 Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej