Jak do nas dojechać
tel.  12 425-64-65
fax. 12 655-93-11
NIP 679- 21-01-977
Tutaj jesteś  Informacje
  Historia
  Statut MDDPS
  Nasze placówki
  Schemat organizac.
  Kontakt

   Nabór pracowników
  Przetargi
Biuletyn Informacji Publicznej

  Galeria
  Wydarzenia
  Napisz do nas
  e-mail admin

  Stowarzyszenie PLSiN
Ogłoszenie Data ogłoszenia przetargu Termin składania ofert
znak sprawy: ZP/6/2017 16.11.2017 24 listopada
do godz. 10:00
Przetarg na dostawę fabrycznie nowego samochodu izotermy - rok produkcji 2017
Załączniki do przetargu:
- Zmiana treści SIWZ 21-11-2017
- Zmiana treści SIWZ 20-11-2017
- Zmiana treści SIWZ 17-11-2017
- Oferta na dostawę fabrycznie nowego samochodu izotermy - rok produkcji 2017
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- Informacja – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
- Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
- Druk - umowa o dostawę
- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Nasze odpowiedzi dotyczące przetargu
- Informacja Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego samochodu izotermy – rok produkcji 2017
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

znak sprawy: ZP/5/2017 24.07.2017 08.08.2017
do godz. 10:00
Przetarg na dostawę owoców, jarzyn, nabiału oraz pieczywa
Załączniki do przetargu:
- Oferta na dostawę owoców, jarzyn, nabiału oraz pieczywa
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- Informacja – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
- Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
- Druk - umowa o dostawę
- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Nasze odpowiedzi dotyczące przetargu
- Informacja dotycząca przetargu
- Unieważnienie przetargu

znak sprawy: ZP/4/2017 04.04.2017 19.04.2017
do godz. 10:00
Przetarg na dostawę produktów zbożowych, przypraw, przetworów oraz mrożonek
Załączniki do przetargu:
- Oferta na dostawę produktów zbożowych, przypraw, przetworów oraz mrożonek
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- Informacja – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
- Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
- Druk - umowa o dostawę
- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Nasze odpowiedzi dotyczące przetargu
- Informacja dotycząca przetargu
- wynik przetargu

Ogłoszenie Data ogłoszenia przetargu Termin składania ofert
znak sprawy: ZP/3/2017 04.04.2017 19.04.2017
do godz. 10:00
Przetarg na dostawę owoców i jarzyn
Załączniki do przetargu:
- Oferta na dostawę owoców i jarzyn
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- Informacja – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
- Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
- Druk - umowa o dostawę
- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Nasze odpowiedzi dotyczące przetargu
- Informacja dotycząca przetargu
- wynik przetargu

Ogłoszenie Data ogłoszenia przetargu Termin składania ofert
znak sprawy: ZP/2/2017 03.04.2017 19.04.2017
do godz. 10:00
Przetarg na dostawę wyrobów mącznych, nabiału oraz pieczywa
Załączniki do przetargu:
- Oferta na dostawę wyrobów mącznych, nabiału oraz pieczywa
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- Informacja – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
- Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
- Druk - umowa o dostawę
- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Nasze odpowiedzi dotyczące przetargu
- Informacja dotyczaca przetargu
- wynik przetargu


Ogłoszenie Data ogłoszenia przetargu Termin składania ofert
znak sprawy: ZP/1/2017 03.04.2017 19.04.2017
do godz. 10:00
Przetarg na dostawę mięsa wieprzowego i wołowego, drobiu oraz wędlin wieprzowych i drobiowych
Załączniki do przetargu:
- Oferta na dostawę mięsa wieprzowego i wołowego, drobiu oraz wędlin wieprzowych i drobiowych
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- Informacja – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
- Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
- Druk - umowa o dostawę
- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Nasze odpowiedzi dotyczące przetargu
- Informacja dotycząca przetargu
- wynik przetarguInformacje o przetargach z poprzednich lat znajdują się na stronie BIP
©Copyright 2006 Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej